ثبت نام اعضا | ورود اعضا

نرخ ویزیت پزشکان در سال 94

بر اساس مصوبه هیئت دولت نرخ ویزیت در بخش دولتی در سال 94  برای پزشکان عمومی 92000 ریال، متخصصین 115000 ریال و فوق تخصص‌ها 138000 ریال است

 نرخ ویزیت در بخش خصوصی در سال 94 برای پزشکان عمومی 190000 ریال، متخصصین 300000 ریال و پزشکان فوق تخصص 380000 ریال می‌باشد