ثبت نام اعضا | ورود اعضا

نرخ ویزیت پزشکان در سال 94

نرخ ویزیت پزشکان در سال 94

بر اساس مصوبه هیئت دولت نرخ ویزیت در بخش دولتی در سال 94  برای پزشکان عمومی 92000 ریال، متخصصین 115000 ریال و فوق تخصص‌ها 138000 ریال است

 نرخ ویزیت در بخش خصوصی در سال 94 برای پزشکان عمومی 190000 ریال، متخصصین 300000 ریال و پزشکان فوق تخصص 380000 ریال می‌باشد