ثبت نام اعضا | ورود اعضا
دکتر حمید زمانیان
پزشک عمومی

:آدرس مطب
سبزوار
05144444533 :تلفن مطب
:ساعت کاری
شیفت کاری مطب پزشک
 

آزاد
ویزیت : 16000 تومان

بیمه سلامت ایران
ویزیت : 11000 تومان

تامین اجتماعی
ویزیت : 11000 تومان

خدمات درمانی نیرو های مسلح
ویزیت : 11000 تومان
 
: طرف قرارداد

طب سوزنی

:اقدامات درمانی
مشخصات دیگر پزشک