ثبت نام اعضا | ورود اعضا
دکتر آرش بلوريان
پزشک عمومی

:آدرس مطب
كرج اسلام آباد - خیابان شریعتی - منطقه پنج - بعد از طاق نصرت دوم - جنب دفتر پيشخوان -
026 - 22229052 :تلفن مطب
12/30 - 9 صبح
20/30 - 16/30 عصر
:ساعت کاری
شیفت کاری مطب پزشک
 

آزاد
ویزیت : 20000 تومان

بیمه سلامت ایران
ویزیت : 15000 تومان

تامین اجتماعی
ویزیت : 15000 تومان

خدمات درمانی نیرو های مسلح
ویزیت : 15000 تومان

کمیته امداد امام خمینی
ویزیت : 15000 تومان

راهیان عدالت البرز
ویزیت : 15000 تومان
 
: طرف قرارداد

 


داخلي - اطفال


جراحي هاي سرپايي - ختنه


 جوان سازي پوست به روش PRP

:اقدامات درمانی
مشخصات دیگر پزشک