ثبت نام اعضا | ورود اعضا
دکتر حمید رضا اصغری بجستانی
پزشک عمومی

:آدرس مطب
تايباد خیابان امام کوچه رازی ساختمان متین واحد 7
051-54522590 :تلفن مطب
عصرها از 17تا 23 :ساعت کاری
شیفت کاری مطب پزشک
 

بیمه سلامت ایران
ویزیت : 12500 تومان

آزاد
ویزیت : 16500 تومان

تامین اجتماعی
ویزیت : 12500 تومان

خدمات درمانی نیرو های مسلح
ویزیت : 12500 تومان

صدا و سیما
ویزیت : 3000 تومان
 
: طرف قرارداد

جراحی های صغیر تزریقات و پانسمان ، گچ گیری

:اقدامات درمانی
مشخصات دیگر پزشک