ثبت نام اعضا | ورود اعضا
داروخانه  
شبانه روزی دکتر بهاری

ساري - بلوار امیر مازندرانی - روبروی بیمارستام امام - :آدرس
:تلفن
شبانه روزی :ساعت کاری
dr-bahari.com   :آدرس اینترنتی
:اقدامات درمانی

بیمه سلامت ایران

تامین اجتماعی

خدمات درمانی نیرو های مسلح

بیمه ایران

کمیته امداد امام خمینی

بانک ملی

بانک تجارت
: طرف قرارداد
 

دکتر تقدیسی
مسئول فنی

دکتر بابایی
مسئول فنی

دكتر گلناز شكيباييان
مسئول فنی

دكتر سيده مريم بهاري ساروي
موسس

نمای داروخانه

تعدادی از پرسنل داروخانه

امکان ثبت مطالب داروسازان
   
طراحی اپلیکیشن قیمت داروها
تصاویر

داروخانه ي شبانه روزي دكتر بهاري از سال ٨٣ در همين مكان افتتاح گرديد. ابتدا با ماهيت روزانه و پس از گذشت ٥ ماه به شكل شبانه روزي ادامه ي فعاليت داد.


اولين داروخانه ي سطح استان بود كه از قيمت زني نسخ با سيستم كامپيوتري استفاده نمود. به اين ترتيب از پديده ي شوم اعمال سليقه در قيمت زني نسخ جلوگيري نمود .


قانون مندي به عنوان سرلوحه اي براي كليه ي امور، تعريف شده است.


به منظور حفظ حقوق مراجعين محترم ، از سيستم نوبت دهي كمك گرفته شده و مبالغ هر نسخه در روي مانيتور بزرگ نشان داده ميشود .


انتخاب اين مركز به عنوان داروخانه ي نمونه ي استاني از جانب دانشگاه علوم پزشكي ساری به عنوان لوح زريني در كارنامه ي مركز ثبت شده است .


وب سايت اين مركز به عنوان يك رفرنس معتبر براي رويت ضوابط اداري داروها و قيمت هاي مورد تعهد مورد استفاده قرار گيرد و راس ساعت 22 هرروزه به روز رسانی میگردد(حتی روزهای تعطیل).


نرم افزار مربوطه تنها نرم افزار موجود در كشور است كه قادر است تعهدات سه سازمان بيمه گر اصلي كشور را همزمان نشان دهد.