ثبت نام اعضا | ورود اعضا
کلنیک ترک اعتیاد  
ثمر

مشهد - پنجراه پایین خیابان - نبش وحدت 24 - عمارت رئیس الساداتی - طبقه دوم :آدرس
051- 33660405 :تلفن
عصرها : 16 - 19 :ساعت کاری
  :آدرس اینترنتی
متادون تراپی
مشاوره رواشناسی ترک
:اقدامات درمانی
 
: طرف قرارداد
 

خانم نیک شعار
پرستار

خانم صالحی
مددکار

خانم دررودی
روانشناس

دکتر سید بهرام پارسا
پزشک و مسئول کلنیک
     
تصاویر