ثبت نام اعضا | ورود اعضا
داروخانه  
دکتر غفاری

مشهد کوهسنگی 4 تقاطع اول ساختمان پارسا :آدرس
051-38533444 :تلفن
16-22 و 13:30-9:30 :ساعت کاری
  :آدرس اینترنتی
داروهای ساختنی

مشاوره پوست وزیبایی


:اقدامات درمانی

تامین اجتماعی

خدمات درمانی نیرو های مسلح

بیمه سلامت ایران

بیمه ایران

بانک ملی
: طرف قرارداد
   

دکتر جواد کریمی
مسئول فنی


خانم دکتر غفاری
موسس


داروهای بدون نسخه (OTC)

پذیرش وتحویل دارو

قفسه دارو ها
تصاویر

 این داروخانه مجموعه ای کامل از داروهای


مغز واعصاب و چشم


را دارا می باشد