ثبت نام اعضا | ورود اعضا
بینایی سنجی  
عینک نفیس

مشهد - بلوار وكيل اباد - نرسيده به بلوار دانشجو - ساختمان پزشكان سينوهه :آدرس
051 - 38937577
:تلفن
صبح ها : ساعت 9 الی 12
عصرها : ساعت 16 الی 20
:ساعت کاری
  :آدرس اینترنتی
تجویز عینک و لنز تماسی
مجهز به اتو رفرکتومتر
درمان تنبلی چشم
اصلاح انحرافهای غیر فلجی
:اقدامات درمانی

خدمات درمانی نیرو های مسلح

بیمه ایران
مرکز معتمد بیمه ایران

بانک ملی
: طرف قرارداد
   

فاطمه بياتي
اپتومتریست
روزهای زوج

فرشته باغشنی
اپتومتریست
روزهای فرد


تصاویر

معتمد بیمه ایران